Waluty

Regulamin

 

REGULAMIN


SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy  skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy e-hurtownia-opakowan.pl oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;

Klient – użytkownik Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl , który dokonał zakupu w sklepie internetowym e-hurtownia-opakowan.pl  poprzez wybór Towaru, podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz zapłatę ceny; Klientem może być zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl,  gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym

Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

1.Warunki ogólne

1.1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego: e-hurtownia-opakowan.pl

1.2. Sklep internetowy:  e-hurtownia-opakowan.pl  jest zarządzany i prowadzony przez firmę: Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, Okólna 45, 05-270 Marki, 05-270 Marki NIP: 125 083 61 60 REGON 015241054,  (Administrator).

1.3. Kontakt ze Sklepem internetowym e-hurtownia-opakowan.pl  jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. pod numerami telefonów 22 690 00 87 , pod adresem e-mail:   sklep@e-hurtownia-opakowan.pl

1.4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO e-hurtownia-opakowan.pl ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  jest możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (zakupy bez rejestracji).

2.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl oznacza akceptację Regulaminu.

2.3. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, zdjęcia, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

2.4. Dostawa Towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl , następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl. Dostawa Towarów na specjalne zamówienie po dokonaniu 100% przedpłaty, będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Klient będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

2.5. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.e-hurtownia-opakowan.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia, przez Hurtownia Opakowań Anna Gumowska zgodnie z Polityką prywatności.


3. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym e-hurtownia-opakowan.pl , 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w sklepie e-hurtownia- opakowan.pl  do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie i zapłać”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3.3. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  pragnie zwrócić uwagę na fakt, że z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Towarów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Towaru, tj. np. struktury użytego materiału, jego gęstości itp. zdjęcie Towaru w sklepie e-hurtownia- opakowan.pl może nie oddawać wiernie jego rzeczywistego wyglądu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. W razie wątpliwości sugeruje się przed złożeniem zamówienia skontaktowanie się ze sklepem e-hurtownia-opakowan.pl, celem otrzymania stosownych wyjaśnień i informacji.

3.4. W Koszyku Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);

b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony;

c) sposób dostawy;

d) sposób płatności;

3.5. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl.

3.6. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl rozpoczyna realizację zamówienia:

a) w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta, przy czym płatność przy odbiorze nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza 20zł brutto; w takim przypadku wymagane jest dokonanie przedpłaty.

b) w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności (płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal.pl, przelewy24.pl, płatność przelewem bankowym), niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty przez Klienta lub wpływu środków pieniężnych na konto w przypadku przelewu bankowego.

c) w przypadku zamówień specjalnych (taśmy z logo, pudełka z nadrukiem), terminy ustalane będą  indywidualnie po dokonaniu przedpłaty na konto w pełnej wysokości na podstawie faktury pro forma.

3.7. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

3.8. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia, Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl,  niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej Umowy; b) może zadecydować o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej Umowy w zakresie niedostępnych Towarów; c) może podtrzymać żądanie wykonania Umowy.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.


4. Ceny Towarów

4.1. Ceny Towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).

4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie podlega negocjacji.


5. Dostawa

5.1. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.

5.2. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.
5.3. Dostawa realizowana w ramach promocji „wysyłka gratis od 1000 zł” jest realizowana najtańszym wybranym przez sklep sposobem dostawy, w przypadku braku akceptacji wskazanej przez pracownika sklepu formy transportu użytkownik ponosi koszt wysyłki podany przez pracownika sklepu wg stawek standardowych tj. za każde 30 kg masy gabarytowej zgodnie z cennikiem dostaw.

6. Czas realizacji zamówienia

6.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Standardowy czas realizacji naszych zamówień od momentu ich opłacenia (dla przesyłek za pobraniem od momentu złożenia zamówienia) zazwyczaj nie przekracza 48h.

6.2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania przesyłki przez Sklep internetowego e-hurtownia-opakowan.pl  wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.

6.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z ich regulaminami na adres wskazany przez Klienta.


7. Formy płatności

7.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Za pośrednictwem PayPal

b) Za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności  Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,

c) Przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu.

d) Płatność przy odbiorze towaru dla przesyłek za pobraniem

 

8. Reklamacje Towarów
8.1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta).
8.2. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl , odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym
8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym e-hurtownia-opakowan.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.
8.4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych, a także zakres żądania Klienta. Jeżeli będzie to niezbędne do dokonania oceny zasadności reklamacji Klient może zostać poproszony o  odesłanie niezgodnego z umową Towaru na adres Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl ul. Piłsudskiego 119, 05-270 Marki. Informacje o rodzaju przewoźnika zostaną podane podczas kontaktu z Klientem..
8.5. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, zgodnie z art. 561(5) Kodeksu Cywilnego.
8.6. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, zostanie dokonany zwrot pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

9. Zwroty i wymiana Towaru
9.1. Klient będący Konsumentem oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, Okólna 45, 05-270 Marki, lub za pomocą adresu e-mail sklep@e-hurtownia-opakowan.pl . Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
9.2 W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
9.3 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.
9.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
9.5 Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ul. Okólna 45 B, 05-270 Marki.
9.6 Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
9.7. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta.
9.8 Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi najpierw
9.9 Koszt odesłania Towaru do Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

10.  Ochrona danych osobowych
10.1 Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
10.2 Dane osobowe Klienta w tym osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu realizacji a) przedmiotu Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) i  obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, PESEL, A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach.
10.3 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) Odbiorcy danych tacy jak: instruktorzy, szkoleniowcy, kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Poczta Polska.
10.4 Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
10.6 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.7 Poufne informacje dotyczące Klienta, w tym dane osobowe Klienta są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
11.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
11.2 Klient, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
11.3 Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

 

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
12.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców z wyłączeniem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wyłączenie nie dotyczy pkt. 12.8
12.2 W przypadku kolizji lub sprzeczności wcześniejszych zapisów z postanowieniami par. 10. pierwszeństwo w stosunku do Klientów przedsiębiorców z wyłączeniem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, mają zapisy niniejszego paragrafu.
12.3 Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.4 W przypadku rezygnacji Klienta z zawartej Umowy Sprzedaży bądź rezygnacji z Usługi lub Towaru za który Klient dokonał już zapłaty, uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.
12.5 Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
12.6 Z chwilą wydania przez Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.7 W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.8 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
12.9 Odpowiedzialność Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl w stosunku do Klienta jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta
12.10 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl

13. Postanowienia końcowe
13.1 Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie prowadzona na adres/dane wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
13.2  Ewentualna zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
13.3 Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w formie, która umożliwia jego pobranie (w formacie PDF), utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, Okólna 45, 05-270 Marki, 05-270 Marki

e-mail:   sklep@e-hurtownia-opakowan.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko kupującego(-ów)

– Adres kupującego(-ów)

– Podpis kupującego(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu