Waluty

Reklamacje/Zwroty

 

Reklamacje Towarów

1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta).

2. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl, odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym e-hurtownia-opakowan.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych, a także zakres żądania Klienta. Jeżeli będzie to niezbędne do dokonania oceny zasadności reklamacji Klient może zostać poproszony o  odesłanie niezgodnego z umową Towaru na adres Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl ul. Okólna 45, 05-270 Marki. Informacje o rodzaju przewoźnika zostaną podane podczas kontaktu z Klientem..

5. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, zgodnie z art. 561(5) Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, zostanie dokonany zwrot pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

Zwroty i wymiana Towaru

1. Klient będący Konsumentem oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres Hurtownia Opakowań Anna Gumowska, Okólna 45, 05-270 Marki, lub za pomocą adresu e-mail sklep@e-hurtownia-opakowan.pl . Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

Sklep internetowy www.e-hurtownia-opakowan.pl ul. Okólna 45, 05-270 Marki. Rampa 30/31
 

6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

7. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta.

8. Sklep internetowy e-hurtownia-opakowan.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi najpierw

9. Koszt odesłania Towaru do Sklepu internetowego e-hurtownia-opakowan.pl oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

 

 

 

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu